Vysielanie: 11.05. 19:05 repríza
12.05. 19:05 repríza
13.05. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.