Vysielanie: 08.02. 19:05 repríza
09.02. 19:05 repríza
10.02. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.