Vysielanie: 26.02. 19:05 repríza
27.02. 19:05 repríza
28.02. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.