Vysielanie: 07.06. 19:05 repríza
08.06. 19:05 repríza
09.06. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.