Vysielanie: 16.04. 19:05 repríza
17.04. 19:05 repríza
18.04. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.