Vysielanie: 25.10. 19:05 repríza
26.10. 19:05 repríza
27.10. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.