Vysielanie: 03.10. 19:05 repríza
04.10. 19:05 repríza
05.10. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.