Vysielanie: 02.07. 19:05 repríza
03.07. 19:05 repríza
04.07. 19:05 repríza
NA KANAPE

Ľudové piesne, tance a hudba k podvečernej pohode.