Vysielanie: 06.06. 21:50 repríza
07.06. 07:30 repríza
07.06. 11:30 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.