Vysielanie: 30.05. 07:50 repríza
30.05. 13:05 repríza
30.05. 20:35 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.