Vysielanie: 26.02. 07:30 repríza
26.02. 11:30 repríza
26.02. 12:05 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.