Vysielanie: 25.10. 14:15 repríza
25.10. 16:30 repríza
25.10. 21:50 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.