Vysielanie: 10.05. 21:50 repríza
11.05. 07:30 repríza
11.05. 11:30 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.