Vysielanie: 02.07. 21:50 repríza
03.07. 07:30 repríza
03.07. 11:30 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.