Vysielanie: 08.02. 07:30 repríza
08.02. 11:30 repríza
08.02. 14:15 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.