Vysielanie: 03.10. 13:05 repríza
03.10. 20:35 repríza
04.10. 07:50 repríza
PRI MUZIKE

Piesne, tance a muzika tradičného folklóru ale aj folklór spracovaný novodobo.