Vysielanie: 07.06. 16:00 repríza
07.06. 20:30 repríza
08.06. 16:00 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.