Vysielanie: 26.02. 16:00 repríza
26.02. 20:30 repríza
27.02. 13:10 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.