Vysielanie: 25.10. 16:00 repríza
25.10. 20:30 repríza
26.10. 16:00 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.