Vysielanie: 08.02. 16:00 repríza
08.02. 20:30 repríza
09.02. 16:00 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.