Vysielanie: 03.10. 22:30 repríza
04.10. 05:00 repríza
04.10. 22:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.