Vysielanie: 03.07. 16:00 repríza
04.07. 16:00 repríza
04.07. 20:30 repríza
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tradičné remeslá, ktoré vďaka šikovným rukám a zanieteným srdciam prežili dodnes.