Vysielanie: 30.10. 07:05 repríza
30.10. 20:05 repríza
31.10. 07:05 repríza
ZEME PÁN

Ako žiť v súlade s prírodou, byť k nej zhovievavý, dôverovať jej ? Ako vyzeral rok v záhradách, na poliach a roliach našich predkov ? Poďme sa priučiť a možno zistíme, že nielen všetko nové je dobré.